Informacija apie Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre tvarkomus asmens duomenis (privatumo pranešimai)

Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų sudarymas

Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas

Administracinių nusižengimų teisena

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo surašymas

Naujienlaiškių siuntimas

Telefoninių pokalbių įrašymas

Valstybės rinkliavos apskaita ir administravimas

Tiesioginė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (ūkio subjektų patikrinimai)

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas

Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas

Prašymų dėl biocidinių produktų autorizacijos nagrinėjimas

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenų subjektų prašymų nagrinėjimas

Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas

Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas, pratęsimas

Archyvinių pažymų išdavimas

Valstybinė triukšmo kontrolė (ne ūkio subjektų patikrinimai)

Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimas veiklos vykdymo vietoje

Leidimo laisvai praktikai uoste suteikimas

Išmatuotų aplinkos veiksnių apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir jų verčių atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams išvados išdavimas

Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencija

Atnaujinimo data: 2023-12-27