Kosmetikos gaminių notifikavimasKOSMETIKOS GAMINIŲ NOTIFIKAVIMAS


Nuo 2013 m. liepos 11 d. taikomos 2009 m. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatos. Reglamentas nustato bendrą visoje Europoje kosmetikos gaminių notifikavimo tvarką. Prieš pateikiant kosmetikos gaminį rinkai yra būtina pranešti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnio nuostatomis. 

Nuo 2013 m. liepos 11 d. pranešimai apie į Lietuvos rinką tiekiamus kosmetikos gaminius teikiami per Pranešimo (notifikavimo) apie kosmetikos gaminius portalą (Portalas).


Kaip naudotis Portalu?

 Norėdami pateikti pranešimą  apie kosmetikos gaminį per Portalą, atidžiai sekite šiuos žingsnius:
1. Spauskite žemiau esančią nuorodą arba nukopijuokite ją ir įveskite į savo interneto naršyklės adresų juostą:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29563/attachments/1/translations/

Pagal šią nuorodą atsivers Vartotojo vadovas, kuriame išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis Portalu;

2. Jei kosmetikos gaminiuose yra nanomedžiagų, be pranešimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnio nuostatas, taip pat yra būtina pranešti  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 16 straipsnio nuostatomis


KOSMETIKOS BUDROS SISTEMA


Nuo 2013 m. liepos 11 d. Lietuvoje veikia kosmetikos gaminių budros sistema.


Kosmetikos gaminių budros sistema – tai informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimas, kaupimas ir panaudojimas.


"Rimtas nepageidaujamas poveikis“– tai nepageidaujamas poveikis, dėl kurio atsiranda laikinų arba nuolatinių funkcinių sutrikimų, neįgalumas, guldoma į ligoninę, pasireiškia įgimtos anomalijos, iškyla staigi gyvybei pavojinga rizika arba mirštama.


Lietuvoje kompetentinga institucija, kuriai teikiami pranešimai apie rimtą nepageidaujamą kosmetikos gaminio poveikį, yra Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.


Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašas 


Pranešimų apie rimtą nepageidaujamą poveikį gairės

Nepageidaujamo poveikio, atsirandančio dėl kosmetikos gaminių, priežastinio ryšio vertinimo metodas
Atsakingas specialistas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyr. specialistas Ričardas Norkus,
Tel. (8 5) 276 4282Teisės aktai:

1. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių

2. Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 keičiantys teisės aktai, gairės, kiti ES dokumentai

Eterinių aliejų naudojimo gairės (anglų k.)

Atnaujinimo data: 2023-11-20