ASMENŲ APTARNAVIMO NVSC PADALINYS – Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyrius ir NVSC departamentų rajonų skyrių atsakingi darbuotojai

ASMENŲ APTARNAVIMO NVSC LAIKAS:

Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais8.00 – 17.00 val.
Trečiadieniais8.00 – 18.00 val. (nuo 17.00 val. iki 18.00 val. – iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymų ar skundų priėmimo laikas
Penktadieniais8.00 – 15.45 val.


ASMENYS APTARNAUJAMI  ŠIAIS ADRESAIS VISOJE LIETUVOJE:

Miestas

Adresas

Išankstinės registracijos tel. Nr.

El. paštas

VILNIUS

Kalvarijų g. 153, Vilnius

(8 5) 264 9678

[email protected]

Šalčininkų skyrius

Vilniaus g. 53, Šalčininkai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Širvintų skyrius

Plento g. 41, Širvintos

(8 5) 264 9676

 

[email protected]

Trakų skyrius

Vytauto g. 87, Trakai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Ukmergės skyrius

Kauno g. 16B, Ukmergė

(8 5) 264 9676

[email protected]

Švenčionių skyrius

Vilniaus g. 22, Švenčionys

(8 5) 264 9676

[email protected]

KAUNAS

K. Petrausko g. 24, Kaunas

8 373 31 688

[email protected]

Jonavos skyrius

Vasario 16-osios g. 9, Jonava

(8 5) 264 9676

[email protected]

Kaišiadorių skyrius

Girelės g. 45A, Kaišiadorys

(8 5) 264 9676

[email protected]  

Kėdainių skyrius

Didžioji g. 17, Kėdainiai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Prienų skyrius

J. Brundzos g. 12A, Prienai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Raseinių skyrius

Maironio g. 8, Raseiniai

(8 5) 264 9676

[email protected]

KLAIPĖDA

Liepų g. 17, Klaipėda

8 464 10 350

[email protected]

Gargždų skyrius

Kvietinių g. 8, Gargždai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Kretingos skyrius

Rotušės a. 9, Kretinga 

(8 5) 264 9676

[email protected]

Palangos skyrius

Vytauto g. 75, Palanga

(8 5) 264 9676

[email protected]

Šilutės skyrius

Tulpių g. 10, Šilutė

(8 5) 264 9676

[email protected]

PANEVĖŽYS

Respublikos g. 13, Panevėžys

8 454 61 081

[email protected]

Pasvalio skyrius

Vilniaus g. 7, Pasvalys

(8 5) 264 9676

[email protected]

Kupiškio skyrius

Krantinės g. 28, Kupiškis

(8 5) 264 9676

[email protected]

Rokiškio skyrius

Juodupės g. 1A, Rokiškis

(8 5) 264 9676

[email protected]

Biržų skyrius

Rotušės g. 12-1, Biržai

(8 5) 264 9676

[email protected]

ŠIAULIAI

Vilniaus g. 229, Šiauliai

8 415 96 373

[email protected]

Akmenės skyrius

Taikos g. 1, Naujoji Akmenė

(8 5) 264 9676

[email protected]

Joniškio skyrius

Vilniaus g. 6, Joniškis

(8 5) 264 9676

[email protected]

Kelmės skyrius

Vytauto Didžiojo g. 23,  Kelmė

(8 5) 264 9676

[email protected]

Pakruojo skyrius

L. Giros g. 3, Pakruojis

(8 5) 264 9676

[email protected]

Radviliškio skyrius

Radvilų g. 17, Radviliškis

(8 5) 264 9676

[email protected]

UTENA

S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena

8 389 61 941

[email protected]

Anykščių skyrius

K. Ladigos g. 1, Anykščiai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Ignalinos skyrius

Atgimimo g. 24, Ignalina

(8 5) 264 9676

[email protected]

Molėtų skyrius

Inturkės g. 53, Molėtai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Visagino skyrius

Parko g. 14-524, Visaginas

(8 5) 264 9676

[email protected]

Zarasų skyrius

Sėlių a. 14, Zarasai

(8 5) 264 9676

[email protected]

ALYTUS

Savanorių g. 4, Alytus

8 315 51 182

[email protected]

Druskininkų skyrius

V. Krėvės g. 8, Druskininkai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Lazdijų skyrius

Vilniaus g. 19, Lazdijai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Varėnos skyrius

Aušros g. 15, Varėna

(8 5) 264 9676

[email protected]

MARIJAMPOLĖ

A. Valaičio g. 2, Marijampolė

8 343 53 332

[email protected]

Šakių skyrius

Bažnyčios g. 39A, Šakiai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Vilkaviškio skyrius

Maironio g. 6, Vilkaviškis

(8 5) 264 9676

[email protected]

TELŠIAI

J. Biliūno g. 3, Telšiai

8 444 47 276

[email protected]

Mažeikių skyrius

Vilniaus g. 2, Mažeikiai

(8 5) 264 9676

[email protected]

Plungės skyrius

Paprūdžio g. 20, Plungė

(8 5) 264 9676

[email protected]

TAURAGĖ

Prezidento g. 38, Tauragė 

8 446 61 167

[email protected]

Šilalės skyrius

Lokystos g. 36, Šilalė

(8 5) 264 9676

[email protected]

Jurbarko skyrius

Ugniagesių g. 1, Jurbarkas

(8 5) 264 9676

[email protected]


Prašymai dėl administracinių paslaugų priimami lietuvių kalba (pagal patvirtintas prašymų formas lietuvių kalba). Atsakymai į prašymus pateikiami taip pat lietuvių kalba.
Prašymai dėl konsultacijų priimami lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Atsakymai pateikiami lietuvių kalba, esant galimybei – anglų, rusų kalbomis.

KREIPIMOSI Į NVSC BŪDAI:

  1. atvykti į NVSC (būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) aukščiau šiame puslapyje nurodytais adresais;
  2. atsiųsti paštu ar per pasiuntinį. Prašymas turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens arba jo atstovo (prie prašymo,  siunčiamo paštu ar per pasiuntinį,  turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija*);
  3. atsiųsti el. paštu [email protected] (ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis) pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją arba prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotą tokiu būdu, kuris leistų prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą;
  4. per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą https://epristatymas.lt,
  5. per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą https://www.epaslaugos.lt (tik dėl administracinių paslaugų);
  6. pateikti prašymą per įgaliotą atstovą, kuris turi papildomai pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus;  
  7. prašymai suteikti privačią informaciją tenkinami tik pareiškėjui patvirtinus savo  tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

Asmenų aptarnavimo NVSC tvarkos aprašas
Asmenų aptarnavimo tvarkos aprašo priedai:
Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus ir departamento rajono skyriaus atsakingų darbuotojų, kurie vykdo asmenų aptarnavimą, darbo laikas
Asmenų priėmimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie sveikatos apsaugos ministerijos laikas

Prašymų dėl administracinių paslaugų formos (MS Word formatu)

Sutikimo dėl atstovavimo formos pavyzdys

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl informacijos, konsultacijos suteikimo ar skundo pateikimo, Jūsų asmens duomenis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkys asmenų skundų, prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite PRIVATUMO PRANEŠIME

* Fiziniams asmenims teikiant paraišką gauti leidimą-higienos pasą reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją nustatytas Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 13.2 papunktyje.

Atnaujinimo data: 2024-02-26