Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) duomenų apsaugos pareigūne, atsakinga už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną bei priežiūrą, paskirta NVSC Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Justė Sankauskienė.

Su ja dėl NVSC tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el. p. [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

Aktualūs dokumentai:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atnaujinimo data: 2024-02-12