>

Pranešimas apie pažeidimą NVSC

 

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą pažeidimą Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (toliau – NVSC) Jūsų asmens duomenis NVSC tvarkys pranešimų apie galimą pažeidimą NVSC administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime.

ASMENS, PRANEŠUSIO APIE PAŽEIDIMĄ, DUOMENYS

* Vardas, pavardė
* Asmens kodas
* Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)
* Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)
* Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMĄ

* 1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?
* 2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?
* 3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas
* Vardas ir pavardė
* Darbovietė
* Pareigos
* 4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie
* 5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis

DUOMENYS APIE PAŽEIDIMO LIUDININKĄ AR LIUDININKUS

* Vardas ir pavardė
* Pareigos
* Darbovietė
* Telefono numeris
* El. paštas
* 6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?
* 7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą
* 8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę
* 9. Papildomos pastabos ir komentarai
* Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga