Korupcijos prevencijos programos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plano priede numatytų priemonių įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2022 metų įvykdymo ataskaita

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų įvykdymo ataskaita

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų įvykdymo ataskaita

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VKE-598 Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. VKE-75 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2017–2019 m. kovos su korupcija programa ir priemonių planas 

2017 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymas

2015 m. IV ketvirčio – 2016 m. I ketvirčio Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymas

Atnaujinimo data: 2024-01-15