Informacija apie iki 2016-04-01 priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių