>

Praneškite mums

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui galite pranešti apie šių objektų galimai nesaugiai vykdomą veiklą:

Asmens sveikatos priežiūros, papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų; apgyvendinimo įstaigų, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, interneto kavinių ir klubų, keleivinių laivų ir keltų, keliančių keleivius vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikėjų, balzamavimo ir kremavimo paslaugų teikėjų; kosmetikos gamintojų; sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomi papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai, teikėjų.

Užsieniečių registracijos centrų, vaikų poilsio stovyklų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose įrengtos rūkymo patalpos (vietos), halokamerų, delfinariumų, vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų.  

Galite pranešti apie šiuos ūkinės komercinės veiklos veiksnius, atsirandančius gyvenamojoje aplinkoje ir visuomeninės paskirties pastatuose ir
galinčius turėti įtakos sveikatai:


1.apie KVAPĄ, sklindantį iš stacionarių šaltinių;
2. apie TRIUKŠMĄ, sklindantį iš stacionarių triukšmo šaltinių;
3. apie ELEKTROMAGNETINĘ SPINDULIUOTĘ, sklindančią iš radiotechninių objektų;
4. apie netinkamą MIKROKLIMATĄ (temperatūrą, drėgmę, oro judėjimo greitį);
5. apie kūną veikiančią VIBRACIJĄ;
6. apie CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ koncentraciją ORE;
7. apie pavojingų CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ koncentraciją DIRVOŽEMYJE.

Reikalavimai šių objektų veiklai ir veiksniams yra nustatyti atitinkamose Lietuvos higienos normose, kurias galite teisės aktų sąraše.

Pranešti galite šiais būdais:
1.    atvykti į NVSC (būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
2.    atsiųsti paštu ar per pasiuntinį. Skundas (pranešimas) turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens arba jo atstovo (prie skundo,  siunčiamo paštu ar per pasiuntinį,  turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija);
3.    atsiųsti el. paštu [email protected] pasirašyto skundo skaitmeninę kopiją arba skundą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotą tokiu būdu, kuris leistų skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumą (per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklo informacinę sistemą https://epristatymas.lt);
4.    pateikti per įgaliotą atstovą, kuris turi papildomai pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

ASMENYS APTARNAUJAMI ŠIAIS ADRESAIS VISOJE LIETUVOJE
   

     Informuojame, kad Jums kreipiantis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl informacijos, konsultacijos suteikimo ar skundo pateikimo, Jūsų asmens duomenis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkys asmenų skundų, prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite PRIVATUMO PRANEŠIME

Atnaujinimo data: 2024-04-11