Kas ir kaip gali pateikti pranešimą NVSC?

Pranešimus apie pažeidimus gali palikti esami ir buvę NVSC darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su NVSC.

Informaciją apie pažeidimą kompetentingam subjektui galima pateikti šiais būdais:

1.    Tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs į NVSC pagrindinę buveinę (Kalvarijų g. 153, Vilnius);
2.    Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po NVSC pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
3.    Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu [email protected].  
4.    NVSC interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga" užpildydamas esančią Pranešimo apie pažeidimą formą.

Parisisiųsti pranešimo apie pažeidimą formą (MS Word formatu)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VKE-568 patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus prie Sveikatos apsaugos ministerijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos galbūt planuojamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo NVSC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, šios informacijos priėmimo, registravimo, tyrimo, tvarkymo ir sprendimų dėl pažeidimų priėmimo tvarką.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-23