Lėšos veiklai viešinti

 

Įstaigos sandoris ar
administracinis sprendimas

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas

Įmonės kodas

Lėšų suma eurais

Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos

Priemonės pavadinimas

Viešasis pirkimas

UAB „Point Media“

300638326

7078,50

2023 m. I-II ketv.

Vaizdo klipo turinio kūrimas ir gamyba

Viešasis pirkimas

UAB „Medijų centras“

303183524

607,67

2023 m. I-II ketv.

Spaudos konferencijos filmavimas ir transliacija

Atnaujinimo data: 2023-12-29