Pranešimas apie korupciją

 

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (toliau – NVSC) Jūsų asmens duomenis NVSC tvarkys pranešimų apie galimą korupciją NVSC administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime.

* Pranešimas
  • Prašom nurodyti NVSC tarnautojus ar kitus asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi
* Apie NVSC atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:
  • Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
Jūsų kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, tel. numeris), jeigu norodėte, kad norite būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus
* Mano pranešimas ir asmens duomenys gali būti perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai: