Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių uždaviniai yra  mažinti užkrečiamųjų ligų naštą visuomenės sveikatai, valdyti užkrečiamųjų ligų epideminį procesą, vykdant jų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, apriboti užkrečiamųjų ligų įvežimo riziką ir užkirsti kelią jų išplitimui, skubiai reaguoti į infekcinių ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą (nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas) ir kt.; atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą; organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms, vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktais.


Išsamesnė informacija apie vykdomas užkrečiamųjų ligų valdymo priemones teikiama skyriuje "Užkrečiamųjų ligų valdymas"

Atnaujinimo data: 2023-11-20