>

Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ūkio subjektus konsultuoja telefonu, el. paštu, raštu ir tiesiogiai (atvykus į įstaigą).

Viešosios konsultacijos teikiamos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro organizuojamų renginių metu, apie kuriuos informaciją galima rasti interneto svetainės skyriuje „Renginiai“, taip pat rengiant pranešimus spaudai, kurie skelbiami įstaigos interneto svetainės skiltyje „Naujienos“, publikuojami spaudoje ir skelbiami kitose informavimo priemonėse.

ASMENŲ KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS


Metodinė pagalba veiklos vykdymo vietoje Jums gali būti suteikta ne vėliau kaip per 1 metus nuo leidimo-higienos paso išdavimo dienos.
Dėl metodinės pagalbos veiklos vykdymo vietoje rekomenduojame kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo leidimo-higienos paso išdavimo dienos.          
Metodinė pagalba veiklos vykdymo vietoje bus teikiama tik esant Jūsų prašymui, kurį galite pateikti čia

METODINĖS PAGALBOS PIRMUOSIUS METUS VEIKLĄ VYKDANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2023-11-20