Metodinės rekomendacijos B kategorijos grožio paslaugų teikėjams

1. Kaip naudoti kosmetikos gaminius, kurie paženklinti “atviro indelio” simboliu, koks jų tinkamumo naudoti terminas? 
2. Kaip žinoti, ar pasirinktos patalpų, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai skirtos priemonės yra leidžiamos naudoti?
3. Ar saugu naudoti chemines dezinfekcijos priemones, kaip apsisaugoti nuo žalingo chemikalų poveikio?
4. Ar gali grožio paslaugų teikėjas dezinfekcijos tirpalą laikyti ir instrumentus dezinfekuoti grožio paslaugų teikimo patalpoje, paslaugos teikimo vietoje? Kur atlikti instrumentų valymą, dezinfekciją?
5. Kokią informaciją grožio paslaugų teikėjas privalo pateikti paslaugos vartotojui?


1. Pagal Lietuvos higienos normos HN 117:2007 7 punkto nuostatą, grožio paslaugos teikėjas, naudojantis kosmetikos gaminius, kurių minimalus tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių ir ant kurių pakuotės 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VII priedo 2 punkte pateiktu simboliu yra nurodyta laikotarpio atidarius pakuotę trukmė, įskaitomais ir nenutrinamais skaičiais ant pakuotės turi pažymėti pakuotės pirmojo atidarymo datą, nurodydamas metus, mėnesį ir dieną.

2. Pagal Lietuvos higienos normos HN 117:2007 punkto 12 nuostatą, paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės, t.y., autorizuoti biocidai. Renkantis biocidą reikia pasidomėti, ar jis yra autorizuotas (registruotas Lietuvoje). Lietuvoje registruotiems biocidams yra išduodami biocido autorizacijos liudijimai. Dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas (nurodyta etiketėje ar naudojimo instrukcijos pridedamos), laikantis tinkamumo naudoti terminų. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.

3. Įsigyjant dezinfekcijai skirtas priemones, valiklius, reikalaukite, kad tiekėjas pateiktų šių priemonių naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus! Valant ir dezinfekuojant instrumentus, įrangą, kitus paviršius būtina laikytis šių priemonių  gamintojų pateiktų instrukcijų, t.y., dozavimo (tirpalo koncentracijos), ekspozicijos (mirkymo trukmės), kitų rekomendacijų. Susipažinę su saugos duomenų lapuose pateikta informacija, žinosite, kaip saugiai naudoti chemines priemones. Lietuvos higienos normos HN 117:2007 punkte 68 nurodyta, kad asmenys, teikiantys grožio paslaugas, valydami, dezinfekuodami instrumentus, paviršius ir naudodami cheminės dezinfekcijos priemones, tvarkydami užterštus kliento krauju ar kitais kūno skysčiais daiktus turi dėvėti (naudoti) asmenines apsaugos priemones, kurias nurodo valiklio ar dezinfekcijos priemonės gamintojas, mūvėti gumines pirštines. 

4. Kaip nurodyta Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 instrumentams valyti, dezinfekuoti ir, jei reikia, sterilizuoti, atsižvelgiant į teikiamas paslaugas ir grožio paslaugų teikėjo poreikius, turi būti įrengta atskira patalpa (-os) arba numatyta atskira zona grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) (punktas 17.6.). Grožio paslaugos teikimo vietoje laikyti dezinfekcijos tirpalą ir atlikti instrumentų valymą bei dezinfekciją yra nesaugu. Instrumentai turi būti apruošiami tam skirtoje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje turi būti praustuvė instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti (jei reikia – pakuoti ir sterilizuoti) (punktas 24). Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga (punktas 25). Sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga (punktas 27). 

5. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 8 punkto reikalavimais: grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, apie atvejus (ligos, amžius, asmens organizmo būklės ir savybės ir kt.), kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui; galimą riziką vartotojo sveikatai, komplikacijas (užsikrėtimo virusinėmis, bakterinėmis, grybelinėmis ligomis, infekcijos, kraujagyslių, nervų pažeidimo, alerginių reakcijų, randėjimo, kai kurių ligų paūmėjimo pavojus ir kt.), apie galimas organizmo reakcijas (padidėjęs jautrumas, dirginimas, niežėjimas, paraudimas, patinimas, išsausėjimas, atmetimo reakcija ir kt.), elgesį (priemonės, kurių turi būti imamasi) prieš ir po procedūros, papildomą priežiūrą.
Lietuvos higienos normos HN 117:2007 10 punkto nuostata – paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus.
Norint paslaugos vartotojui suteikti visapusišką ir tikslią informaciją apie grožio paslaugą, paslaugos teikėjui būtina susipažinti su kosmetikos gaminių, dezinfekcijos priemonių, naudojamos įrangos gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

Parengė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Čepauskaitė.

Atnaujinimo data: 2023-11-20