Antimikrobinio atsparumo valdymo grupių veikla

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuotas antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentai yra antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse koordinatoriai. Kiekvienoje apskrityje yra įsteigta Antimikrobinio atsparumo valdymo grupė, kurios tikslas – skatinti ir diegti racionalų antimikrobinių preparatų vartojimą vykdant antimikrobinių vaistų suvartojimo bei atsparumo stebėseną ir valdymą, tyrimais ir gerąja praktika pagrįstą tinkamo antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo skatinimą.
  • Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse dalyviai: Higienos institutas, NVSC, teritorinės ligonių kasos, visuomenės sveikatos biurai, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro sudaryta Nacionalinė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos ekspertų grupė. Lentelėje pateikta informacija apie apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių vadovus ir jų kontaktus:

Apskrities AMR valdymo grupė

Vadovas

Kontaktiniai asmenys

Kauno apskritis

NVSC Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Rima Gabrielaitė

Rima Gabrielaitė ([email protected])

Kristina Rudžinskaitė ([email protected])

Klaipėdos apskritis

NVSC Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Evelina Ringė

Evelina Ringė ([email protected])

Vilniaus apskritis

NVSC Vilniaus departamento direktorė

Rolanda Lingienė

Rolanda Lingienė

([email protected])

Marijampolės apskritis

NVSC Marijampolės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Loreta Radzevičienė

Loreta Radzevičienė ([email protected])

Šiaulių apskritis

NVSC Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Rita Švambarienė

Rita Švambarienė

([email protected])

Panevėžio apskritis

NVSC Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja

Dovilė Brajinskienė

Dovilė Brajinskienė

([email protected])

Telšių apskritis

NVSC Telšių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Bladžienė

Vaida Bladžienė

([email protected])

Tauragės apskritis

NVSC Tauragės departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Indrė Mockienė

Indrė Mockienė

([email protected])

Alytaus apskritis

NVSC Alytaus departamento

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti vedėjo funkcijas

Ramunė Zelenienė

Ramunė Zelenienė

([email protected])

Utenos apskritis

NVSC Utenos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Žygelis

Tomas Žygelis

([email protected])

ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPIŲ 2022 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPIŲ 2021 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Atnaujinimo data: 2023-11-20