NVSC primena: grožio paslaugos gyvenamosiose patalpose negali būti teikiamos

Data

2022 12 29

Įvertinimas
0
hair-spies-LU2XkVyhf_c-unsplash.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, prieš pradėdami vykdyti grožio paslaugų veiklą (tai yra įsigydami ar išsinuomodami patalpas), turėtų pasidomėti, kokia yra patalpų paskirtis. Jeigu patalpų paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso, leidimas-higienos pasas neišduodamas.

Kokia turėtų būti grožio paslaugų veiklos patalpų paskirtis?

NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad patalpų, kuriose norima vykdyti grožio paslaugų veiklą (ir kuriai būtinas leidimas-higienos pasas), paskirtis, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, turi būti paslaugų.  

Ar grožio paslaugų veiklos patalpų paskirčiai taikomos išimtys?

Grožio paslaugų veiklai taikomos Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo nuostatos (5 ir 6 p.), pagal kurias grožio paslaugų veiklą galima vykdyti ir šios paskirties patalpose:
• viešbučių;
• administracinės;
• prekybos;
• kultūros;
• poilsio;
• gydymo;
• sporto;
• kitos.

Ar galima vykdyti grožio paslaugų veiklą gyvenamosios paskirties patalpose?

Pagal Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo nuostatas, grožio paslaugų veikla negali būti vykdoma gyvenamosios paskirties patalpose, t. y. veiklai tokiose patalpose leidimas-higienos pasas neišduodamas.

Šie reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (21 straipsnio 7 dalies 4 punktas) ir Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėse (44.4 punktas)

Kaip ir kokiu būdu pateikti paraišką leidimui-higienos pasui gauti, skaitykite čia

Elektroniniu būdu pateikti paraišką leidimui-higienos pasui gauti galite paspaudę šią nuorodą: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43221/19220?searchid=fd52b7b8-4d5c-429e-b974-4b5b183e7e9a