Geriamojo vandens išvada statytojui

 

  • prašymą dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo;
  • akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolus;
  • jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija – laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis.  

Mikrobiologinį tyrimą sudaro: žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); 

Cheminį tyrimą sudaro: nitratų kiekis; nitritų kiekis; amonio kiekis; permanganato indeksas; savitasis elektrinis laidis.

Prašymą (patvirtintą formą) dėl geriamojo vandens tyrimo išvados pateikimo statybos užbaigimo metu galite rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) svetainėje https://nvsc.lrv.lt/ spausdami „Paslaugos“ -> „Prašymai“ -> „Prašymo dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo pavyzdinė forma“.

Pildant prašymo dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados formą, viršuje nurodykite juridinio asmens pavadinimą / fizinio asmens vardą, pavardę, taip pat nurodykite pateikimo datą bei sudarymo vietą. Laukelyje „objektas, objekto adresas“ nurodykite pastato tipą (pvz., vienbutis gyvenamasis namas, dvibutis gyvenamasis namas) ir adresą, kuriam prašoma tiekiamo geriamojo vandens tyrimo išvados.

Prašymo pateikimo būdus ir tvarką galite rasti NVSC svetainėje skiltyje „Asmenų aptarnavimas “ (https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/asmenu-aptarnavimas).

Geriamojo vandens tyrimo išvadai gauti turi būti pateikiami: geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo ir geriamojo vandens cheminio tyrimo protokolai.

Atliekant geriamojo vandens cheminį tyrimą turi būti ištirtos šios analitės: nitrito kiekis , savitasis elektrinis laidis, amonio kiekis, permanganato indeksas ir nitrato kiekis.

Geriamojo vandens saugai užtikrinti tiriami patogeniniai mikrobiologiniai rodikliai: žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius ir žarniniai enterokokai.

Geriamojo vandens mėginiai imami iš pastato vidaus vandentiekio tinklų ar įvado, arba tiesiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Geriamojo vandens tyrimai gali būti atliekami tik akredituotose laboratorijose. Akredituotų laboratorijų sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą: http://db.nab.lt/ais/accreditation.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.

Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimus nustatoLietuvos higienos norma HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

  • Prašymo formoje ir protokoluose nurodyti skirtingi adresai.
  • Teikiant prašymą dėl geriamojo vandens tyrimo išvados pridedamas tik vienas protokolas, kuomet išvadai gauti reikalingi du – geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo ir geriamojo vandens cheminio tyrimo protokolai.

Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą. Atliktų vandens kokybės tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Geriamojo vandens tyrimus gali atlikti akredituotos laboratorijos. Jų sąrašas viešai prieinamas internetiniame tinklalapyje www.nab.lrv.lt/, skiltyje Akredituotos įstaigos. Rekomenduojame įsitikinti, kokius tyrimus jos atlieka.

Atnaujinimo data: 2023-12-15