Atmintinė verslo naujokams

Sveikiname atsakingai pradėjus verslą.

Jums išduotas leidimas-higienos pasas liudija, kad jūsų veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Tikimės, kad ir toliau atsakingai rūpinsitės, kad jūsų teikiamos  paslaugos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai.  

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pasirengęs jums padėti – visada galite kreiptis pagalbos, konsultacijų visuomenės sveikatos saugos klausimais, o artimiausius 12 mėnesių (pirmuosius metus po leidimo-higienos paso išdavimo) turite galimybę gauti konsultaciją veiklos vykdymo vietoje. Metodinės pagalbos suteikimas veiklos vykdymo vietoje nėra valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė. Jos metu nėra fiksuojami pažeidimai, ar juo labiau taikomos poveikio priemonės. Metodinės pagalbos tikslas – jūsų veiklos vykdymo vietoje atsakyti į jums pradėjus vykdyti veiklą iškilusius klausimus.

Užsiregistruokite ir pasirinkite jums tinkamą laiką – atvyksime, pakonsultuosime, atsakysime į visus rūpimus klausimus:  NORIU UŽSIREGISTRUOTI

 

Vienas svarbiausių NVSC veiklos prioritetų yra verslo konsultavimas, supažindinimas su teisės aktų reikalavimais, metodinės pagalbos teikimas, kuris palengvina veiklos pradžią.

Daugelį atsakymų į Jums kylančius klausimus galite rasti mūsų svetainės skyriuje „DUK“ skiltyje „Ūkio subjektų priežiūros klausimai“ ir skyriaus "Administracinė informacija" skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra".

Vis tik jeigu tam tikrų atsakymų nerandate ar turite papildomų klausimų, visada kviečiame kreiptis į mus šiais būdais:
• oficialiu NVSC elektroniniu paštu [email protected];
• NVSC departamentų ir jų skyrių telefonais ir elektroninio pašto adresais, skelbiamais NVSC interneto svetainės skiltyje „Asmenų aptarnavimas“;
bendruoju NVSC konsultacijų telefono numeriu +370 5264 9676.

Visada esame atviri pasiūlymams, kokiomis temomis reikėtų surengti daugiau seminarų ar mokymų. Informaciją apie NVSC organizuojamus mokymus galite rasti NVSC svetainės skiltyse „Renginiai“ arba „Naujienos“.

Siekdami užtikrinti vienodas konsultacijas, daug dėmesio skiriame grįžtamajam ryšiui. Tobulinant NVSC veiklą, labai svarbi Jūsų nuomonė, patirtys ir lūkesčiai, tad esame pasirengę juos išgirsti, atsižvelgti bei atliepti. Savo lūkesčius ir atsiliepimus galite išsakyti ČIA

 

Iškilus klausimų, ar tinkamai vykdote veiklą, galima pasitikrinti patiems sau atsakius  į kontrolinių klausimynų klausimus.

Šie klausimynai jums ne tik padės geriau suprasti reikalavimus ir juos įgyvendinti, bet ir padės pasiruošti periodiniams patikrinimams: susipažinę su viešai paskelbtais kontroliniais klausimynais, žinosite, ką konkrečiai tikrins kontrolės specialistas, kurie teisės aktų reikalavimai yra svarbiausi.

NVSC atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rūšys, pagrindai, kriterijai, tvarka ir trukmė detaliai yra aprašyti ČIA

Daugiau informacijos interneto svetainės skiltyje "Ūkio subjektų priežiūra".

 

NVSC yra pasirašęs Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigoja pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti poveikio priemonių, išskyrus atvejus, kai sukeliamas pavojus vartotojų sveikatai. Su Deklaracija galite susipažinti NVSC interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/3/8n9PH-YbH54.pdf


Pirmaisiais verslo metais po leidimo-higienos paso išdavimo ūkio subjektų neįtraukiame į metinius  tikrintinų objektų planus.  Ūkio subjektai pirmaisiais veiklos vykdymo metais tikrinami dėl nustatytų reikalavimų laikymosi tik gavus skundą. Tokiu atveju, kai nustatomi pažeidimai, taikoma administracinė atsakomybė. Todėl raginame pirmaisiais veiklos vykdymo metais konsultuotis su NVSC specialistais ar registruotis metodinei pagalbai ir jos sulaukti veiklos vykdymo vietoje.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-09