Imunoprofilaktikos vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kontrolės klausimynas