NVSC specialistui paimant geriamojo vandens ėminį, pareiškėjo sutikimu gali būti įvertinama geriamojo vandens šaltinio aplinka – NVSC specialistas užpildo specialų klausimyną. Tokiu atveju, pareiškėjui pateikiant vandens ištyrimo rezultatus, kartu pateikiama ir informacija apie įvertintą šaltinio aplinką bei rekomendacijos, kaip reikia prižiūrėti geriamojo vandens šaltinį.

Atnaujinimo data: 2023-11-20