Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl vandens ištyrimo (PRAŠYMO FORMA).

Su prašymu reikia pateikti:
1.    Dokumento, patvirtinančio nėštumą ar kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją.
2.    Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    Jeigu maistui vartojamas vanduo iš individualaus gręžinio – požeminio vandens gręžinio paso kopiją. Jeigu žinomas tik gręžinio numeris arba tikslus adresas (gali būti koordinatės), NVSC reikalingus gręžinio paso duomenis patikrins Žemės gelmių registre.
4.    Jeigu prašymas teikiamas per atstovą (įgaliotą asmenį) – įgaliojimo kopiją. Prašymą teikiant elektroniniu būdu įgaliojimas gali būti sudarytas naudojantis VĮ Registrų centras įrankiu.

Prašymą NVSC galima pateikti šiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC teritorinį padalinį, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Gali būti siunčiamas elektroninis dokumentas, sudarytas elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo įrankiu.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-09