Pagrindiniai teisės aktai susiję su oro tarša

Lietuvos Respublikos įstatymai:

  • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Europos Sąjungos direktyvos, konvencijos ir kt:

Atnaujinimo data: 2024-01-26