Teiginiai, skirti apibūdinti rankų gelių, skirtų naudoti kaip kosmetikos gaminiai, funkciją ir poveikį COVID-19 pandemijos kontekste

Valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims pasiekus sutarimą, Europos Komisija išleido naują techninį dokumentą, kuriame nurodoma, kokius teiginius kosmetikos gaminių gamintojai gali naudoti  apibūdinant rankų priežiūrai skirtų valomųjų gelių funkcijas ir poveikį. Techninis dokumentas papildo koronaviruso krizių gaires, kuriose ekonominės veiklos vykdytojai informuojami apie galiojančius teisės aktus (t. y. Kosmetikos gaminių reglamentą arba Biocidinių produktų reglamentą) ir teiginius, kuriuos galima pateikti vartotojui.

Tinkama asmens higiena yra vienas pagrindinių būdų siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui: šiuo požiūriu nenuplaunami rankų geliai yra veiksmingi, tačiau jiems taip pat taikomos skirtingos ES reguliavimo priemonės, atsižvelgiant į jų savybes bei paskirtį.

Keletas valdžios institucijų nurodė, kad ES rinkoje yra nenuplaunamų rankų gelių pateikiančių dviprasmiškus teiginius apie jų tikrąją kosmetikos gaminio  ar biocidinio  produkto funkciją. Šie teiginiai gali suklaidinti vartotojus dėl tikrosios rankų gelio paskirties (pvz., valyti ar dezinfekuoti), todėl turėtų būti uždrausti.

Naujajame dokumente pateikiami konkretūs nenaudotinų teiginių pavyzdžiai, kurių neturi būti nenuplaunamų rankų gelių kaip kosmetikos gaminių ženklinime. Tai apima tokius teiginius kaip „naikina bakterijas“ arba „dezinfekuoja“. Taip pat neturi būti paveikslėlių ar grafinių elementų, susijusių su koronavirusu, ir medicininės pagalbos konotacijos simbolių, pavyzdžiui, raudonojo ligoninės kryžiaus. ES ekonominės veiklos vykdytojai ir nacionalinės kompetentingosios institucijos dabar gali remtis šiomis nuorodomis ir nuosekliau įgyvendinti taikomą teisinę sistemą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20