Kosmetikos gaminys – medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims burnos ertmės gleivinei tik /ar daugiausiai valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ir / ar koreguoti kvapą, apsaugoti ir / ar palaikyti jų  gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus.

Biocidinis produktas –  medžiaga arba mišinys, pagamintas iš medžiagų arba mišinių, kurie pagal pirmąją įtrauką nėra biocidiniai produktai, naudojami siekiant naikinti, sulaikyti, pada¬ryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius orga¬nizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti  bet kokiais būdais, išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais.

Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

Ženklinimas – ženklinimo rekvizitų pateikimas ant prekės ir (ar) jos prekinės, arba pirminės, pakuotės.

Ženklinimo rekvizitai – prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nustatyta privaloma informacija (tinkamumo naudoti terminas, kiekis, įspėjimai dėl rizikos ir atsargumo priemonių, naudojimo (laikymo) ypatumai ir (ar) kita informacija) apie prekę, kuri turi būti pateikta ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai ši informacija gali būti pateikta kitais būdais.

Bandomasis gyvūnas – eksperimentams ar kitiems mokslo tikslams veisiamas, auginamas, naudojamas ar numatomas naudoti gyvūnas.

Įgaliotasis atstovas – Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, gavę gamintojo rašytinį pavedimą veikti jo vardu ir atlikti konkrečias užduotis, susijusias su atitinkamuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis gamintojo prievolėmis.

Rimtas nepageidaujamas poveikis – tai nepageidaujamas poveikis, dėl kurio atsiranda laikinų arba nuolatinių funkcinių sutrikimų, neįgalumas, guldoma į ligoninę, pasireiškia įgimtos anomalijos, iškyla staigi gyvybei pavojinga rizika arba mirštama;

Kosmetikos gaminių notifikavimas – tai būtinos informacijos apie kosmetikos gaminį pateikimas per pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (CPNP - Cosmetic Products Notification Portal).

CPNP - yra bendra, specialiai sukurta internetinė Europos Sąjungos sistema, kuria naudojasi kosmetikos produktų gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kontroliuojančios įstaigos ir organizacijos.

Atnaujinimo data: 2023-11-20