Vartotojų saugos mokslinis komitetas

Komitetas teikia nuomones susijusias su rizika sveikatai ir saugai (chemine, biologine, mechanine ir kitokia fizine rizika) dėl ne maisto vartojimo prekių (pvz., kosmetikos gaminių ir jų ingredientų, žaislų, tekstilės, drabužių, asmeninės priežiūros ir namų apyvokos gaminių) ir paslaugų (pvz., tatuiruočių darymas, dirbtinis saulės įdegimas).

Europos komisijos kosmetikos pramonės sektoriaus veiklos reglamentavimas

Europos komiteto reglamentas Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių yra pagrindinė gatavų kosmetikos gaminių, tiekiamų ES rinkai, reguliavimo sistema. Tai sustiprina kosmetikos gaminių saugą ir supaprastina sistemą visiems šio sektoriaus operatoriams. Reglamentas supaprastina procedūras tiek, kiek kosmetikos gaminių vidaus rinka dabar yra tikrovė.

Šis reglamentas pakeičia Direktyvą 76/768 / EK, kuri buvo priimta 1976 m. Ir buvo keletą kartų iš esmės peržiūrėta. Tai numato tvirtą, tarptautiniu mastu pripažintą režimą, kuris padidina gaminių saugą, atsižvelgiant į naujausius technologijos pokyčius, įskaitant galimą nanomedžiagų naudojimą. Ankstesnės bandymų su gyvūnais draudimo taisyklės nebuvo pakeistos.

   Lietuvos standartizacijos departamentas. Elektroninė standartų parduotuvė. Komitetai

TK 75 Kosmetikos gaminiai ir paviršinio aktyvumo medžiagos. Veiklos sritis - kosmetikos gaminių ir paviršino aktyvumo medžiagų ėminių ėmimo, terminų ir tyrimo metodų standartizavimas.

        Kosmetikos ir vartotojų sveikatos apsaugos komitetas (CD-P-COS), veikiantis Europos Sveikatos priežiūros ir vaistų kokybės direktorato (EDQM) sudėtyje

Oficialios kosmetikos gaminių kontrolės laboratorijų tinklas (OCCL)
Oficialios kosmetikos gaminių kontrolės laboratorijos (OCCL) tikrina rinkoje esančių kosmetikos gaminių kokybę ir remia kompetentingų institucijų rinkos priežiūros veiklą. Perspėjant valdžios institucijas apie gaminius, kurie neatitinka nacionalinių ir Europos teisės aktų dėl kosmetikos gaminių, OCCLs prisideda prie vartotojų sveikatos apsaugos.

Europos eterinių aliejų federacija (EFEO)
Europos eterinių aliejų federacija siekia atstovauti, ginti ir skatinti eterinių aliejų ir susijusių produktų gamybos ir prekybos interesus Europoje bei lobistu ginti šiuos produktus atitinkamose nacionalinėse, Europos ir tarptautinėse institucijose.
Prisidedant prie įvairių svarbių tarptautinių renginių, tokių kaip IFEAT, WPC, FAFAI / Indija, Centifolia, PCIE, CHINAEASA, ir skaitant paskaitas, ypač apie susijusius ES teisės aktus visoje ES ir už jos ribų, E.F.E.O. tapo labai vertinamu atitikmeniu tiekimo grandinėje visomis temomis, susijusiomis su natūralių eterinių aliejų prekyba, gamyba ir naudojimu.

    Tarptautinė kvepalų asociacija (IFRA)

Tarptautinė kvepalų asociacija vienija kvepalų ingredientų gamintojus ir gamintojus, kurie atstovauja jų kolektyviniams interesams ir skatina saugų aromatų naudojimą ir mėgavimąsi jais visame pasaulyje.
Be tradicinio prekybos asociacijos gynimo vaidmens - bendradarbiaujant su reguliavimo institucijomis ir politikos formuotojais, siekiant padėti sukurti teisingą, stabilią ir tvarią teisinę aplinką, IFRA taip pat atlieka savireguliacijos vaidmenį per savo praktikos kodeksą ir IFRA standartus.
Tačiau IFRA taip pat vaidina platesnį vaidmenį: pirma, teikti paslaugas ir bendras priemones savo nariams; antra, įsitraukti į viešą dialogą, kad būtų galima geriau suprasti kvepalų ir kvepalų pramonės privalumus.

Atnaujinimo data: 2023-11-20