BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Institucijų kompetencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo nustato institucijų, dalyvaujančių biocidinių produktų valdyme Lietuvoje, kompetenciją. 


Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kompetencija 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencija
 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencija  

Lietuvos Respublikos muitinės kompetencija  
 
Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kaip Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija vykdyti Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis:

- teikia visuomenei informaciją apie biocidinių produktų naudą, su jais susijusią riziką ir būdus, kaip kuo mažiau jų naudoti;

- priima iš autorizacijos liudijimo turėtojų pranešimus apie biocidinių produktų, autorizuotų taikant supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo tvarką, tiekimą rinkai;

- autorizuoja biocidinius produktus, taip pat ir taikant supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo tvarką ir abipusį pripažinimą; išduoda lygiagrečios prekybos kitoje valstybėje narėje autorizuotais biocidiniais produktais leidimus, išskyrus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencijai priskirtus produktų tipus ir paskirtį; priima sprendimus dėl leidimo ar draudimo naudoti neautorizuotą biocidinį produktą arba nepatvirtintą veikliąją medžiagą išimtinai biocidiniame produkte eksperimentams arba bandymams, atliekamiems mokslinių tyrimų ar plėtros tikslais;

- registruoja ir skelbia priimtus sprendimus dėl biocidinių produktų autorizacijos Biocidinių produktų registre;

- pagal regionų visuomenės centrų kompetencijai priskirtas priežiūros sritis vykdo priežiūrą, ar naudojami biocidiniai produktai įteisinti; ar biocidiniai produktai naudojami pagal autorizacijos liudijimuose ar leidimuose nustatytas sąlygas; ar biocidinių produktų gamintojai pildo atitinkamus su gamybos procesu susijusius dokumentus popierine ir elektronine forma, kurie svarbūs rinkai tiekiamo biocidinio produkto kokybei ir saugai, ir saugo gamybos partijos pavyzdžius;

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros teikimu taiko biocidiniams produktams laikinąsias priemones pagal apsaugos sąlygą;

- vykdo ir kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 686 ,,Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“.  

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

- autorizuoja biocidinius produktus, taip pat ir taikant supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo tvarką ir abipusį pripažinimą; išduoda lygiagrečios prekybos kitoje valstybėje narėje autorizuotais biocidiniais produktais leidimus: visiems 3 produktų tipo (veterinarinė higiena) biocidiniams produktams, 4 produktų tipo (maisto ir pašarų sritis) biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik pašarų ar tik gyvūnų geriamojo vandens srityje, 14 produktų tipo (rodenticidai) biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, 18 produktų tipo (insekticidai, akaracidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai) biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, 19 produktų tipo (repelentai ir atraktantai) biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, 22 produktų tipo (balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai) biocidiniams produktams, skirtiems tik gyvūnų kūnams arba jo dalims dezinfekuoti ir konservuoti;


- pagal kompetencijai priskirtas priežiūros sritis vykdo priežiūrą, ar naudojami biocidiniai produktai įteisinti; ar biocidiniai produktai naudojami pagal autorizacijos liudijimuose ar leidimuose nustatytas sąlygas; ar biocidinių produktų gamintojai pildo atitinkamus su gamybos procesu susijusius dokumentus popierine ir elektronine forma, kurie svarbūs rinkai tiekiamo biocidinio produkto kokybei ir saugai, ir saugo gamybos partijos pavyzdžius;


- teikia siūlymus taikyti biocidiniams produktams laikinąsias priemones pagal apsaugos sąlygą;

- vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 ,,Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ nuostatose.

Pastaba. Paraiškų ir prie jų pridedamų dokumentų duomenų analizė atliekama Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžioje įstaigoje). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, ar: 

- tiekiami rinkai biocidiniai produktai įteisinti;

- tiekiami rinkai biocidiniai produktai klasifikuoti, supakuoti ir paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus;

- tiekiamų rinkai apdorotų gaminių veikliosios medžiagos įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą arba Europos Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą, ar vykdomi atitinkamame priede ar sąraše nustatyti šių veikliųjų medžiagų naudojimo apdorotuosiuose gaminiuose reikalavimai;

- tiekiamų rinkai apdorotų gaminių ženklinimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus;

- biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojai saugo dokumentus apie biocidinius produktus, kuriuos jie pateikia rinkai;

- biocidinių produktų gamintojai pildo atitinkamus su gamybos procesu susijusius dokumentus popierine ir elektronine forma, kurie svarbūs rinkai tiekiamo biocidinio produkto kokybei ir saugai, ir saugo gamybos partijos pavyzdžius;

- teikia siūlymus taikyti biocidiniams produktams laikinąsias priemones pagal apsaugos sąlygą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat vykdo Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų biocidinių produktų reklamos reikalavimų laikymosi priežiūrą. 

Lietuvos Respublikos muitinė pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, ar iš trečiųjų šalių įvežami biocidiniai produktai įteisinti.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, ar biocidiniai produktai naudojami pagal autorizacijos liudijimuose ar leidimuose nustatytas specialiąsias darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos sąlygas. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28