5G technologija, 5G ryšys

Ką vadiname 5G ryšiu (technologija)?

Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairėse 5G ryšys įvardinamas kaip judriojo ryšio evoliucijos procese sukurta ir standartizuota technologija, kurios kokybiniai rodikliai – ypač didelis pralaidumas, maža delsa bei plačios pritaikymo galimybės. 5G suteiks aukštesnio lygio ryšio paslaugų kokybę ne tik pavieniams vartotojams, bet ir leis į tinklą sujungti daiktus ir taip dar labiau išplėsti daiktų interneto (angl. internet of things) bei įrenginių tarpusavio sąveika grindžiamų įrenginių (angl. machine to machine) pritaikymo galimybes.
Europos Komisija „5G“ apibrėžia kaip naujos kartos mobiliąją technologiją, skirtą palaikyti vis didesnį vartotojų skaičių, didėjantį įrenginių skaičių ir didėjantį jų generuojamų ir dalijamų duomenų kiekį (European Commission; Shaping Europe’s digital future). Technine prasme 5G tinklams būdingas mažas vėlavimas (greitas reagavimas realiuoju laiku), platesnis pralaidumas (norint labai greitai dalytis duomenimis) ir tinklo resursų efektyvus skirstymas (angl. network slicing) tam, kad resursai būtų skiriami pagal mobiliojo ryšio išskirtines pritaikymo sritis, pvz., autonominiams automobiliams, e. sveikatai, energijos valdymui, įvairioms visuomenės saugą užtikrinančioms aplikacijoms, gamybos automatizavimui ir pan.
5G ryšys yra pagrįstas radijo prieigos tankinimo metodu (OFDM, angl. orthogonal frequency-sharing multiplexing), panaudojant ortogonaliuosius (statmenus) informacijos perdavimo nešulius (angl. carrier). OFDM yra naudojamas daugelyje naujausių plačiajuosčio ir didelės spartos belaidžių sistemų, įskaitant „Wi- Fi“ (bevielio ryšio maršrutizatoriai, sutinkami beveik kiekvieno iš mūsų namuose), taip pat OFDM naudojamas ir mobiliojo ryšio 4G tinkluose ir skaitmeninėje antžeminėje televizijoje (DVB-T), kuri Lietuvoje veikia nuo 2004 m. (analoginė televizija – nuo 1957 m.).
4G ir 5G technologijos veikia pagal tuos pačius trečios kartos partnerystės projekto, jungiančio 7 telekomunikacijų standartų rengimo organizacijas (3GPP, angl. 3rd Generation Partnership Project) standartizuotus mobiliojo tinklo principus. Papildomai 5G technologija išplečia mobiliojo ryšio tinklo pritaikymus, 5G leis pasiekti didesnį darbo našumą, apjungiant daiktų ir procesų valdymą mobiliuoju ryšiu.
Daugiau informacijos apie 5G ryšio ypatumus rasite Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.

Kokiose gyvenimo srityse galima tikėtis proveržio dėl 5G ryšio?

Numatoma, kad 5G ryšys atvers galimybes naujiems skaitmeniniams ekonomikos ir verslo modeliams. 5G ryšys suteiks aukštesnio lygio ryšio paslaugų kokybę ne tik pavieniams vartotojams, bet ir leis į tinklą sujungti daiktus ir taip dar labiau išplėsti daiktų bei įrenginių tarpusavio sąveikos galimybes.
Būsima 5G ryšio infrastruktūra bus pritaikoma daugeliui sektorių. 5G technologija ypač svarbi transporto, logistikos, sveikatos priežiūros, energetikos, gamybos ir panašių sektorių plėtrai.
Dėl 5G ryšio aprėpties, mažos delsos, nenutrūkstamo ryšio tikimasi asmens sveikatos paslaugų nuotolinio teikimo proveržio. Tai svarbu epidemijų metu mažinant kontaktus tarp žmonių, kai siekiama riboti apsilankymus sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat asmenims, turintiems judėjimo negalią ar ligų, dėl kurių yra ribotos jų judėjimo galimybės. Numatoma, kad 5G leis pacientams vizualiai susisiekti su gydytojais, gydytojams stebėti pacientų gyvybinius parametrus (naudojant mobilius sveikatos rodiklių stebėjimo prietaisus, kuriuose įdiegta 5G, galima bus stebėti pacientus realiuoju laiku nuotoliniu būdu), operatyviai koreguoti gydymą, net atlikti kai kurias intervencijas. Maža 5G delsa užtikrins, kad laiku atliekama diagnostika, pradedamas ir koreguojamas gydymas nuotoliniu būdu.
Sveikatos sistema generuoja didžiulį kiekį duomenų. Vienas pacientas gali sugeneruoti šimtus gigabaitų duomenų kiekvieną dieną – nuo paciento medicininių įrašų iki didelių vaizdinių failų, sukurtų atliekant magnetinio rezonanso ar pozitronų emisijos tomografiją, darant 3D kompiuterines tomogramas. 5G ryšys leis greitai ir patikimai perkelti didžiulius medicininių vaizdų duomenų kiekius.
5G ryšio plėtra glaudžiai susijusi su medicinos, transporto, logistikos, energetikos, gamybos nuotolinio valdymo technologijų plėtra.

Atnaujinimo data: 2023-11-20