>

Pasaulinė tuberkuliozės diena

Europos Sąjungos / Europos ekonominei erdvei (ES / EEE) priklausančiose valstybėse 2022 metais užregistruoti 36 179 tuberkuliozės (TB) atvejai. Lietuva išlieka tarp šalių, kuriose registruojamas didžiausias sergamumas TB. Didžiausias sergamumo rodiklis – Rumunijoje.

Bendras sergamumo rodiklis daugelyje ES / EEE šalių per pastaruosius penkis metus sumažėjo, o tai rodo tam tikrą pažangą siekiant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų. Tačiau nepaisant šios pažangos, ES / EEE šiuo metu nepasiekia tikslo iki 2030 m. užbaigti TB epidemiją. ES / EEE bendras sergamumo TB rodiklis 2022 m., palyginti su ankstesniais dvejais metais, šiek tiek padidėjo. Mažesni sergamumo rodikliai 2020–2021 m. turėtų būti vertinami atsargiai, atsižvelgiant į galimą priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sušvelninti COVID-19 ligos pandemiją, poveikį TB duomenų rinkimui ir prieigai prie sveikatos priežiūros paslaugų visoje ES / EEE.

ES / EEE priklausančiose valstybėse 2022 m. 74,9 proc. TB  atvejų – naujai diagnozuoti. Didžiausias sergamumas naujų TB atvejų ir recidyvų stebimas tarp suaugusiųjų, tik 3,6 proc. susirgusiųjų sudarė vaikai iki 15 metų amžiaus. Vyrams nauji TB atvejai ir recidyvai buvo nustatyti dažniau nei moterims. Daugiausiai dauginio atsparumo vaistams TB atvejų dalis buvo užregistruota Estijoje (25,0 proc.) ir Lietuvoje (16,7 proc.). ES / EEE valstybėse iš 14 970 TB atvejų, kurių ŽIV būklė buvo žinoma, 620 (4,1 proc.) buvo užsikrėtę ŽIV, Lietuvoje – 19 (2,7 proc.). 2022 m. sėkmingo naujų TB atvejų ir recidyvų išgydymo rodiklis siekė 64,0 proc. Devyniose valstybėse pasiekta sėkmingo išgydymo dalis virš 80 proc.: Lichtenšteine (100 proc.), Maltoje (98,1 proc.), Slovakijoje (87,8 proc.),Norvegijoje (86,8 proc.), Lietuvoje (86,4 proc.), Švedijoje (85,0 proc.), Estijoje (83,7 proc.), Olandijoje (81,8 proc.) ir Rumunijoje (81,2 proc.).

tb1.1.png

Atnaujinimo data: 2024-03-22