>

Informacija vaikų ugdymo įstaigoms

Jei ugdymo įstaigos administracija įtaria, kad ugdymo įstaigos auklėtinis arba darbuotojas galimai serga atvira tuberkulioze, rekomenduojama nedelsiant susisiekti su artimiausiu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentu.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų specialistai, gavę informaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos apie  tuberkuliozės atvejį vaikų ugdymo įstaigoje ar kitame kolektyve, informuoja apie tai kolektyvo visuomenės sveikatos priežiūros specialistą arba administracijos atstovą ir pradeda vykdyti epidemiologinę diagnostiką:

 1. Atvyksta į ugdymo įstaigą sutartu laiku arba organizuoja būtinas priemones kitais būdais.
 2. Pateikia parengtą informaciją ugdymo įstaigos bendruomenės informavimui elektroninėmis ryšių priemonėmis, elektroninio dienyno ir ugdymo įstaigos interneto svetainės ar kitomis priemonėmis.
 3. Teikia nurodymus ugdymo įstaigai dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo, užtikrinant vėdinimo ir valymo drėgnuoju būdu su buitinėmis valymo priemonėmis atlikimą.
 4. Nustato artimą sąlytį turėjusius asmenis ir išrašo jiems siuntimus pas šeimos gydytoją ištyrimui dėl tuberkuliozės.
 5. Surenka laboratorinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrina.
 6. Pagal poreikį dalyvauja ugdymo įstaigos darbuotojų ar / ir tėvų susirinkime ir atsako į rūpimus klausimus.
 7. Atlieka kitas būtinąsias priemones, skirtas tuberkuliozės atvejo ir sąlytį turėjusių asmenų valdymui.

Svarbu!

 1. Nepamiršti, kad tuberkulioze gali susirgti kiekvienas. Susirgimas tuberkulioze nerodo socialinių ar higieninių įgūdžių stokos. Statistika rodo, kad paskutiniu metu atvira tuberkulioze suserga išsilavinę, tvarkingi ir net aukštą visuomeninę padėtį užimantys asmenys.
 2. Susirgęs asmuo neturėtų būti stigmatizuojamas, atstumiamas ar kitaip neigiamai vertinamas už tai, kad susirgo.
 3. Ugdymo įstaiga turi užtikrinti, susirgusio asmens duomenų konfidencialumą.
 4. Gavus siuntimą iš NVSC specialistų, pasitikrinti sveikatą reikėtų nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį ir rekomenduojama informuoti ugdymo įstaigą apie atsakymą. 
 5. Daugeliui mokyklos bendruomenės narių rizika užsikrėsti tuberkulioze yra minimali, kadangi reikalingas ilgalaikis kontaktas su sergančiu tuberkulioze asmeniu. Anksti diagnozavus tuberkuliozę, liga visiškai išgydoma.

INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGOS BENDRUOMENEI

Atnaujinimo data: 2023-11-20