Informacija asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Vadovaujantis gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) epidemiologinės priežiūros taisyklėmis1 (Taisyklės), asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ):

  • nuolat teikia informaciją apie patvirtintus gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI atvejus į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS) (sukuriant, užpildant ir pasirašant elektroninius dokumentus);
  • apie kiekvieną ASPĮ laboratorijoje nustatytą gripo, COVID-19 ligos ir respiracinio sincitinio viruso sukeltos infekcijos atvejį (išskyrus greitaisiais testais) e. pristatymo sistema arba elektroniniu paštu informuoja Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (NVSPL), nurodydamos virusologinio tyrimo datą ir metodą, nustatyto viruso tipą (potipį, padermę – kai nustatoma), paciento vardą, pavardę, asmens kodą, amžių, lytį, gyvenamąją vietą (miestą arba savivaldybę), susirgimo datą, pagrindinius klinikinius simptomus, informaciją apie skiepijimą nuo gripo ir (ar) COVID-19 ligos bei antivirusinių vaistų vartojimą. Pirminius ėminius siunčia į NVSPL viruso padermėms išskirti, saugoti ir sekoms nustatyti;
  • apie kiekvieną nustatytą ar įtariamą mirties nuo gripo, COVID-19 ligos ar ŪVKTI atvejį Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo2, nustatyta tvarka informuoja NVSC teritorinį padalinį;
  • apibendrina skiepijimo nuo gripo duomenis ir teikia statistinę ataskaitos formą „Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)“ mėnesinę ataskaitą NVSC teritoriniam padaliniui iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d.;
  • gripo sezono metu (jei nenustatyta kitaip) kartą per savaitę pirmadieniais iki 10 val. NVSC teritoriniam padaliniui e. pristatymo sistema ar elektroniniu paštu teikia duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis, užpildydamos Duomenų apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis pateikimo formą (Taisyklių 2  priedas);
  • vykdo valstybės lėšomis įsigyta sezoninio gripo vakcina paskiepytų asmenų apskaitą gripo sezono metu ir kas mėnesį iki kito mėnesio 5 d. NVSC teritoriniam padaliniui e. pristatymo sistema ar elektroniniu paštu  pateikia užpildytą mėnesio Ataskaitos apie vakcinų nuo sezoninio gripo, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimą formą (Taisyklių 1 priedas);
  • ima ėminius asmenims, gydomiems intensyviosios terapijos skyriuose, kuriems įtariamas gripas ir (ar) jo sukeltos komplikacijos, COVID-19 liga, taip pat ėminius mirties dėl įtariamo gripo ir (ar) jo sukeltų komplikacijų atvejais ir siunčia į NVSPL virusologiniams tyrimams atlikti, užpildydamos Ėminių siuntimo gripo, COVID-19, RSV ir kitų ŪVKTI virusologiniam tyrimui atlikti lapą (Taisyklių 3 priedas).

Informacijos šaltinis:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“
  2. Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: kaip valdyti situacijas, susijusias su sergamumu gripu ir ŪVKTI

Gripas ir nėščiųjų vakcinacija nuo gripo – informacija sveikatos priežiūros specialistams

Atnaujinimo data: 2023-11-20