Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-02-11 įsakymu Nr. V-92 „Dėl antspaudo, naudojamo tvirtinti įrašą apie atliktus profilaktinius skiepijimus Tarptautiniame vakcinacijos pažymėjime, pavyzdžio patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-05-12 įsakymu Nr. V-941 „Dėl įgaliotosios institucijos skyrimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-115 „Dėl nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 m. programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1130 „Dėl pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ .

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Poliomielito ir ūmių vangių paralyžių epidemiologinės ir laboratorinės priežiūros ir kontrolės veiksmų plano patvirtinimo ir Nacionalinio poliomielito ekspertų komiteto sudarymo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1032 „Dėl tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24 įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-20