Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų nustatymas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV)