Svarbi informacija projektuotojams

Data

2021 03 04

Įvertinimas
2
gatve.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad nuo 2021 m. vasario 23 d. įsigaliojo nauja statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – STR Gatvės) redakcija.

Naujoje STR Gatvės redakcijoje atsirado papildomi reikalavimai rengiant gatvės statybos ir rekonstravimo projektus. Nuo šiol būtina įvertinti esamą ir perspektyvinį eismo intensyvumą, srauto sudėtį bei bendrą gatvės ar sankryžos pralaidumą, be to, taikomi papildomi reikalavimai didelių traukos objektų transporto srautų vertinimui (didelių komercijos, pramogų, paslaugų, švietimo ar kitų objektų) statybai, papildomai turi būti vertinami šių objektų sukuriami transporto srautai ir įtaka susisiekimo sistemai, kai prie šių objektų sukuriamas transporto srautas sudaro ne mažiau kaip 500 aut./parą arba ne mažiau kaip 100aut/h piko metu.

Lyginant su ankstesne STR Gatvės redakcija pasikeitė ir reglamentuojami atstumai nuo uždaro tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų bei nuo atviro tipo automobilių saugyklų. Atstumus reikia išlaikyti ne tik iki varstomų langų, bet ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų. Nebeliko reikalavimo išlaikyti reglamentuojamą atstumą iki mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų.

Su pasikeitusia STR Gatvės teisės akto redakcija galite susipažinti internetinėje svetainėje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395/asr.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai:

NVSC Vilniaus departamento

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

Austina Vžesniauskaitė

Tel. Nr. 85 264 96 76

El. p. austina.vzesniauskaite@nvsc.lt