NVSC primena, kaip saugiai teikti nagų priežiūros paslaugas

Data

2021 12 07

Įvertinimas
0
nagai.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad grožio paslaugų teikėjai privalo laikytis ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų. Itin griežti reikalavimai nustatyti  nagų priežiūros paslaugų teikėjams (manikiūro, pedikiūro, nagų priauginimo ar kitų su nagų priežiūra susijusių grožio paslaugų, kurios teikiamos kontakto metu.

Pagrindiniai reikalavimai išdėstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendime Nr. V-1864 ,,Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“:
•    paslaugų teikimo vietoje aptarnauti asmenis tik su galimybių pasu ar kitais dokumentais, atitinkančiais galimybių paso kriterijus (prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai);
•    užtikrinti paslaugų gavėjų srautų valdymo sąlygas (teikti paslaugas tik iš anksto (telefonu) užregistruotiems paslaugų gavėjams su galimybių pasu);
•    dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
•    prie įėjimo į grožio saloną pateikti informaciją apie paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
•    privaloma užtikrinti sąlygas rankų higienai – praustuvėje šiltas tekantis vanduo tiekiamas, prie praustuvės skystas muilas ir rankų dezinfekcinė priemonė;
•    patalpos turi būti vėdinamos;
•    grožio (nagų priežiūros) paslaugas teikiantiems leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (COVID-19 liga).

Nepamirškite, kad nagų priežiūros (manikiūro, pedikiūro ir kt.) paslaugos teikiamos  vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” nustatytais visuomenės sveikatos saugos reikalavimais:
1.    privaloma turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą;
2.    darbuotojai, teikiantys nagų priežiūros paslaugas,  privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus ir juos laikyti paslaugų teikimo vietoje;
3.    atskirti teikiamų nagų priežiūros paslaugų galimą riziką: A kategorijos paslauga – grožio paslauga, kurią teikiant pažeidžiama paslaugos gavėjo oda arba gleivinė ir tam skirtas instrumentas gali būti užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (manikiūro ir pedikiūro paslaugos, kai karpomos nagų odelės). B kategorijos grožio paslauga – grožio paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama paslaugos gavėjo oda arba gleivinė ( manikiūro ir pedikiūro paslaugos, kai nekarpomos nagų odelės);
4.    panaudotus manikiūro ir pedikiūro instrumentus dezinfekuoti, po to aštrius instrumentus – sterilizuoti, draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus;
5.    kosmetikos gaminius (kremus, lakus ir kt.) naudoti, laikantis gamintojų nustatytų tinkamumo naudoti terminų;
6.    paviršius, prie kurių gali liestis vartotojo oda, būtina dezinfekuoti biocidais arba teikiant paslaugas kiekvienam paslaugų vartotojui naudoti vienkartinius apdangalus, rankšluosčius, servetėles;
7.    nagų priežiūros paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, tolesnę kūno vietų priežiūrą, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, galimas komplikacijas (užsikrėtimo virusinėmis, bakterinėmis, grybelinėmis ligomis, alerginių reakcijų, randėjimo, kai kurių ligų paūmėjimo pavojus ir kt.), apie galimas organizmo reakcijas (padidėjęs niežėjimas, paraudimas, patinimas, išsausėjimas ir kt.).

Atsakingai įvertinkite galimybes užtikrinti darbuotojams ir paslaugų gavėjams saugią aplinką, užkertant kelią užkrečiamųjų ligų plitimui.

NVSC informacija