NVSC kolektyvą papildys kolegos iš ULAC

Data

2022 07 01

Įvertinimas
2
Ulachandshake-4014589_960_720 (1).png

Nuo liepos 1 d. prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prijungiamas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Šiuo įstaigų jungimu siekiama optimizuoti biudžetinių įstaigų, veikiančių visuomenės sveikatos priežiūros srityje, valdymą, sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, materialinius ir finansinius išteklius, gerinti epidemiologinės priežiūros valdymą.

Po prijungimo bus paprasčiau ir efektyviau valdomi su užkrečiamųjų ligų priežiūra susiję procesai (atvejų ir jų protrūkių epidemiologinis ištyrimas, atvejų valdymas ir protrūkių likvidavimas, imunoprofilaktikos organizavimas ir koordinavimas, metodinis vadovavimas skiepijimo klausimais ir kt.), nes visi sergamumo užkrečiamosiomis ligomis duomenys bus prieinami ir valdomi NVSC, kuris ir vykdo minėtas funkcijas (procesus).

„Iki šiol duomenis apie užkrečiamąsias ligas valdė ne viena institucija. Pavyzdžiui, duomenys apie patvirtintus kai kurių užkrečiamųjų ligų atvejus atkeliaudavo į NVSC, o duomenys apie laboratorijoje nustatytus šių ligų sukėlėjus – į ULAC. Tai apsunkindavo tolesnį darbą. Juolab, kad kai kurie duomenys yra teikiami ir Europos institucijoms, tad informacijos teikimas iš skirtingų institucijų nebuvo labai patogus nei Lietuvai, nei gaunančiajai institucijai“, – paaiškina NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Giedrė Aleksienė.

Po reorganizacijos NVSC veiklą papildys tokios funkcijos kaip metodinis vadovavimas profilaktinį skiepijimą atliekančioms įstaigoms dėl skiepijimo taktikos, technikos ir kitais susijusiais klausimais, sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kitų tikslinių grupių mokymas (seminarų, konferencijų organizavimas) užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais.  Skiepijimą atliekančių  institucijų aprūpinimas vakcinomis ir švirkštais, vakcinų saugojimas nuo šiol taip pat bus NVSC funkcijos.

Pasak G. Aleksienės, tikimasi, kad po reorganizacijos įstaiga veiks sklandžiai, be didelių techninių ar kitokių trikdžių, nes prijungiamos įstaigos veiklos pobūdis ir funkcijos yra labai artimos NVSC veiklai. Tad visų su užkrečiamųjų ligų valdymu susijusių funkcijų sutelkimas vienoje įstaigoje atrodo pakankamai logiškas ir naudingas.

„Kadangi reorganizuojant įstaigą į NVSC pereis didžioji dalis ULAC darbuotojų, tikimės, kad visi procesai ir darbai, kurie buvo atliekami ULAC, bus sėkmingai tęsiami. Juolab, kad dalis ULAC darbuotojų jau kurį laiką darbuojasi NVSC, o tie, kurie prisijungs nuo liepos 1 d. turėtų nepajusti didelių permainų, nes jie tęs darbus savo srityse, pagal įgytą profesinę patirtį bei turimą kompetenciją“, – sako G. Aleksienė.

 

NVSC informacija