NVSC administracinės paslaugos po rugsėjo 13 d. ir toliau bus teikiamos kontaktiniu būdu neprašant galimybių paso ar kitų dokumentų

Data

2021 09 10

Įvertinimas
0
gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patvirtino sąrašą administracinių paslaugų, kurios po rugsėjo 13 d. bus teikiamos kontaktiniu būdu ir asmenims, neturintiems galimybių paso ar kito dokumento, įrodančio vakcinacijos, persirgimo faktą ar neigiamą tyrimo rezultatą:  

1. Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas.
2. Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas.
3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas.
4. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas.
5. Leidimo ekshumuoti žmonių palaikus išdavimas.
6. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas.
7. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.
8. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo.
9. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones.
10. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas.
11. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas.
12. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas.
13. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas.

Atkreipiame dėmesį, kad visas šias paslaugas galima gauti ir elektroniniu būdu – paraiškas teikiant per informacinę sistemą epaslaugos.lt arba Lietuvos paslaugų katalogą https://www.lietuva.gov.lt/ .

Naudojantis šiomis informacinėmis sistemomis paraiškos teikėjas turi identifikuoti save pasirinkamas jam patogų būdą (naudodamasis elektronine bankininkyste, mobiliuoju parašu, asmens tapatybės kortele ar kt.) ir užpildyti nustatytos formos prašymą ar paraišką. Informacija apie tai, per kiek laiko paslauga suteikiama (išduodamas leidimas ar kitas dokumentas), koks mokestis už tai imamas ir kita susijusi informacija pateikta kiekvienos atitinkamos paslaugos apraše.