KITI PRAŠYMŲ TEIKIMO BŪDAI

Kiti prašymų raštu teikimo būdai:

1.    tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją (adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį);
2.    atsiuntus prašymą paštu (adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį);
3.    atsiuntus prašymą elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@nvsc.lt, per epristatymas.lt).

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Pateikdamas prašymą paštu ar per kurjerį, asmuo kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 str. 3 dalyje įtvirtinta, kad prašymas ar skundas gali būti nenagrinėjamas, jeigu nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

PRAŠYMO PAKEISTI IZOLIACIJOS VIETĄ PAVYZDYS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ KEITIMO IR TIKSLINIMO PAVYZDYS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-11