NVSC išduoti kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimai (GGP)

Eil. Nr.

Kosmetikos gaminių gamintojas

GGP pažymėjimo išdavimo data

GGP pažymėjimo numeris

-

-

-

-

Kol kas NVSC nėra išdavęs GGP pažymėjimų. Pažymėjimai išduodami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimų (toliau – GGP pažymėjimas) išdavimo taisykles. 

Atnaujinimo data: 2023-11-20