NVSC išduoti kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimai (GGP)

Eil. Nr.

Kosmetikos gaminių gamintojas

GGP pažymėjimo išdavimo data

GGP pažymėjimo numeris

1.

UAB „Gangas“

2024-03-15

(10-14 17.19)2-9682

2.

MB „Driu Beauty“

2024-05-09

(10-14 17.19)BSV-3877

 

 

Pažymėjimai išduodami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimų (toliau – GGP pažymėjimas) išdavimo taisykles. 

Atnaujinimo data: 2024-05-21