Ar aukštųjų mokyklų pedagoginiams darbuotojams reikia išklausyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursus?