Kur galima susipažinti su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaitos susirinkimo?

Seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla. Taip pat Ataskaitos rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti jo buveinėje arba jo ūkinės veiklos vykdymo vietoje, paskelbti Ataskaitą ar jos santrauką Tvarkos aprašo 8.5 papunktyje minimoje interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-20