Ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitoje pridedami priedai turi būti sunumeruoti eilės tvarka?

Taip. Teikiamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos ir jos priedų popierinė versija turi būti susegta į segtuvą. Visi Ataskaitos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-20