Ar galima pateikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos tik elektroninę versiją?

Taip. Pareiškėjas turi pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui Ataskaitos ir jos priedų popierinę ir elektroninę versijas arba tik elektroninę versiją.

Atnaujinimo data: 2023-11-20