>

Ar veiklai su kiekviena nuodingąja medžiaga išduodamas atskiras leidimas?

Vienam asmeniui išduodamas vienas neterminuotas elektroninis leidimas vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

Atnaujinimo data: 2023-11-20