>

1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškos, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninės, 1A ir 1B kategorijos mutageninės, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po kartotinio poveikio cheminės medžiagos ir (ar) mišiniai.

Atnaujinimo data: 2023-11-20