Kokios veikliosios medžiagos gali būti biocidiniuose produktuose?

Biocidiniuose produktuose gali būti patvirtintos veikliosios medžiagos (spausti čia), medžiagos iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo ir vertinamos medžiagos iš Peržiūrėjimo programos reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedo (spausti čia).

Atnaujinimo data: 2023-11-20