Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai iki 2016-04-01