Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai iki 2016-04-01