Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai iki 2016-04-01