Sąlytį turėjusių asmenų anketa

Siekdami užtikrinti, kad būtų kuo greičiau identifikuojami ir informuojami  sąlytį turėję asmenys ir atliekamas jų rizikos vertinimas, kviečiame visus, bendravusius su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, ir tuos, kurie lankėsi susirgusiųjų nurodytose buvimo vietose  (žr. atvejų maršrutus), užpildyti anketą. Pateikus duomenis, prašome laukti NVSC specialisto skambučio, kuris įvertins Jūsų riziką ir taikys reikalingas priemones.

Sąlytį turėjęs asmuo – tai asmuo, bendravęs su COVID-19 sergančiu asmeniu 3 dienas iki pastarajam  pasireiškė simptomai, ir dvi savaites po simptomų atsiradimo.  Jeigu COVID-19 susirgusiam asmeniui  ligai būdingi simptomai nepasireiškė, tokiu atveju sąlytį turėjusiais asmenimis laikomi visi, kontaktavę su juo 72 val. iki tepinėlio paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo.

Primename, kad asmuo, turėjęs sąlytį su asmeniu, turėjusiu sąlytį su sergančiuoju COVID-19 („kontakto kontaktas“), rizikos neturi.

 

 • *

  Jūsų vardas, pavardė

  0
 • *

  Jūsų gimimo data

  1
 • *

  Telefono numeris

  Būtina nurodyti, kad specialistai galėtų su Jumis susisiekti

  2
 • *

  El. pašto adresas

  3
 • *

  Pasirinkite dėl ko kreipiatės

  Turėjau sąlytį su COVID-19 sergančiu asmeniu

  Lankiausi COVID-19 sergančio asmens nurodytoje buvimo vietoje

  4
 • *

  Kitos, Jūsų nuomone, reikšmingos aplinkybės

  Įrašykite

  21
 • 25
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-26