Kaip įvertinti sąlyčio riziką

Kaip įvertinti, ar aš esu sąlytį turėjęs asmuo?

Laikoma, kad turėjote sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19, jeigu su juo bendravote:
1.    3 d. laikotarpiu iki tol, kol jam pasireiškė simptomai, ir 10 d. laikotarpiu nuo simptomų atsiradimo;
2.   72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai nepasireiškė.  

Kaip įvertinti užsikrėtimo rizikos lygį?

DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTIS:

Didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo:
•    asmuo, turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 sergančiuoju iki 2 m. atstumu ilgiau nei 15 min. (SĄLYČIO LAIKAS SKAIČIUOJAMAS PER PARĄ, t.y. tai neturi būti vienas 15 min. trukmės kontaktas. Tai gali būti 3 sąlyčiai po 5 min. per parą);
•    asmuo, turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) su sergančiuoju (pvz. spaudęs ranką);
•    asmuo, turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 sergančiojo kūno skysčiais (pvz., sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos sergančiojo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
•    asmuo,  buvęs  uždaroje  aplinkoje  (pvz., namuose, klasėje,  posėdžių  salėje,  ligoninės laukiamajame, laivo kajutėje, ir pan.) su COVID-19 sergančiu asmeniu ilgiau nei 15 min.

MAŽOS RIZIKOS SĄLYTIS:

Mažos rizikos sąlytį (atsitiktinį sąlytį su COVID-19 sergančiuoju) turėjęs asmuo:
•    asmuo, turėjęs sąlytį su COVID-19 sergančiuoju trumpiau nei 15 min. didesniu nei 2 m atstumu;
•    asmuo, buvęs su COVID-19 sergančiuoju uždaroje patalpoje trumpiau nei 15 min.;
•    asmuo, keliavęs su COVID-19 sergančiuoju bet kokioje  transporto  priemonėje,  jeigu sąlytis neatitinka didelės rizikos sąlyčio kriterijų.

 


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-13